tqnka57
България, 1 Октомври, 1957, Жена, Раднево
Пълно описание